Time table

Map of venue

Sessions and organizers

 • Materials ChemistryPDF

  Chaired by Hitoshi Soyama (Tohoku Univ.), A. Toshimitsu Yokobori, Jr. (Tohoku Univ.), Mamoru Mizuno (Akita Prefectural Univ.)

 • ElectrochemistryPDF

  Chaired by Tomokazu Matsue (WPI-AIMR, Tohoku Univ.) and Koichi Ui (Iwate Univ.)

 • Environmental ChemistryPDF

  Chaired by Toshiaki Yoshioka (Tohoku Univ.) and Hideyuki Tagaya (Yamagata Univ.)

 • Session on Biofunctional ChemistryPDF

  Chaired by Takehiko Wada (Tohoku Univ.), Masaru Tanaka (Yamagata Univ.), and Nobuyuki Uozumi (Tohoku Univ.)

 • Young Chemists Symposium on Organic and Bioorganic
  Chemistry
  PDF

  Chaired by Haruhiko Fuwa (Tohoku Univ.) and Hiroyuki Konno (Yamagata Univ.)

 • Nano-Materials colloquiumPDF

  Chaired by Masato Kakihana (Tohoku Univ.) and Hidero Unuma (Yamagata Univ.)

 • Chemical EducationPDF

  Chaired by Kozo Toyota (Tohoku Univ.), Masaru Watanabe (Tohoku Univ.), Kiyonari Hashidzume (Fukushima Prefectural Fukushima Senior High School), Hideyuki Sawatari (Miyagi Univ. of Education), and Hiromi Tobita (Tohoku Univ.)

Poster Presentation